Strona główna BIP
poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
imieniny obchodzą: Alfa, Tytus

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o wypełnienie formularza zapytaniowego.

Cmentarze komunalne

Strona główna » Działalność » Cmentarze komunalne

wielkość tekstu:A | A | A

 

  
Informacje wstępne
 
Na terenie gminy Ogrodzieniec znajdują się dwa Cmentarze Komunalne:
 
- w Ogrodzieńcu, który powstał w latach 90-tych XX wieku  i zajmuje powierzchnię  1,4 ha,
- w Ryczowie , powstały w latach 70 - tych XX wieku , o powierzchni 1,0 ha.
Na cmentarzu w Ogrodzieńcu, znajduje się Dom Przedpogrzebowy, z możliwością przechowywania zwłok, wykorzystywany do odprawiania ceremonii kościelnych.
 
 
Zapraszamy do korzystania z Internetowego Systemu Wyszukiwania Osób Pochowanych GROBONET http://ogrodzieniec36.artlookgallery.com/, który umożliwia odnalezienie grobu, a nawet zapalenia wirtualnego znicza dla  bliskiej osoby.
  
Podstawy prawne działania :
 
-        Uchwała nr V/25/96 Rady Miasta i Gminy Ogrodzieniec z dnia 26 lipca 1996r
         w sprawie przekazania terenu Cmentarza Komunalnego w Ogrodzieńcu
         i w Ryczowie oraz zasad jego funkcjonowania,
-        Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959r
         (tekst jednolity Dz.U. z 2000r Nr 23 poz. 295 z późniejszymi zmianami),
-        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 7 marca 2008r w sprawie wymagań 
         jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok
         i szczątków ( Dz.U. z 2008r Nr 48 poz.284)
 
 Zadania ZGK związane z utrzymaniem Cmentarzy Komunalnych:
 
  • prowadzenie księgi cmentarnej,
  • wyznaczanie miejsc pochówku,
  • pobieranie opłat cmentarnych,
  • zagospodarowanie i nadzór nad właściwym użytkowaniem pól grzebalnych,
  • utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarzy,
  • utrzymanie w należytym stanie technicznym gminnych budynków i budowli cmentarnych.
 
  REGULAMIN KORZYSTANIA Z CMENTARZY KOMUNALNYCH
 

Odwiedzający cmentarz zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
 
1. cmentarz utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym,
2. wszelkie śmieci, np. zeschłe wieńce, kwiaty, papiery, itp. składować do kontenera.
 
I. Zgody Zarządcy Cmentarza wymaga:
 
1. prowadzenie wszelkich robót kamieniarskich,
2. wykonywanie betonowych wylewek przy grobach, a także z cegieł, kamieni
    i innych materiałów,
3. wjazd na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi i konnymi.
 
II. Zabrania się:
 
1. dewastowania pomników i grobów oraz niszczenie kwiatów, rabatek, trawników,
    krzewów, drzew i innych urządzeń cmentarza,
2. zaśmiecania terenu cmentarza, a zwłaszcza składowania śmieci pod drzewami,
    na sąsiednich grobach i w innych nie przeznaczonych do tego miejscach,
3. jazdy na rowerach,
4. wprowadzania psów na cmentarz.
 
III. Załatwianie spraw:
 
Wszelkie formalności załatwiane są w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu- Ogrodzieniec, Plac Wolności 42, tel. 32/ 67 32 081

 

Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

Produkty ze szkła w 100 procentach nadają się do ponownego przerobu (recyklingu).

dalej
Ilość zdjęć: 32
dalej
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu