Strona główna BIP
niedziela, 22 kwietnia 2018 r.
imieniny obchodzą: Łukasz, Kaja

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o wypełnienie formularza zapytaniowego.

O zakładzie

Strona główna » O zakładzie

wielkość tekstu:A | A | A

 

 INFORMACJE OGÓLNE
     
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu został powołany Uchwałą nr XLVIII/349/2009 Rady Miejskiej z dnia 15.12.2009r .
Funkcjonuje od 1 stycznia 2010r w formie zakładu budżetowego. Swoją działalność prowadzi w oparciu o powyższą uchwałę oraz Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu, stanowiący załącznik do uchwały.
 
Zakład nie posiada osobowości prawnej, jest jednostką organizacyjną gminy
i działa w jej imieniu. Składniki majątkowe, którymi dysponuje stanowią majątek gminy, oddany Zakładowi w trwały zarząd.
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu wykonuje odpłatnie wyodrębnione zadania, a koszty swej działalności pokrywa z przychodów własnych
i otrzymywanych dotacji. Prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy. Rozlicza się całością dochodów i wydatków z budżetem gminy.
  
                               
ZAKRES DZIAŁANIA
 
Celem działalności Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Ogrodzieniec w zakresie:
 
·        dostawy i sprzedaży wody pitnej,
·        eksploatacji gminnych ujęć wody i sieci wodociągowych,
·        odprowadzania ścieków,
·        eksploatacji oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu,
·        utrzymania cmentarzy komunalnych w Ogrodzieńcu i w Ryczowie,
·        utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
·        bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym zimowego utrzymania dróg,
·        utrzymania zieleni miejskiej, parków, terenów rekreacyjnych.

 

O Nas

zdjęć w galerii: 7
przejdź do galerii
Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

Produkty ze szkła w 100 procentach nadają się do ponownego przerobu (recyklingu).

dalej
Ilość zdjęć: 32
dalej
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu