Strona główna BIP
poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
imieniny obchodzą: Alfa, Tytus

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o wypełnienie formularza zapytaniowego.

O zakładzie

Strona główna » O zakładzie

wielkość tekstu:A | A | A

 

 INFORMACJE OGÓLNE
     
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu został powołany Uchwałą nr XLVIII/349/2009 Rady Miejskiej z dnia 15.12.2009r .
Funkcjonował od 1 stycznia 2010r do 31.grudnia 2016r. w formie zakładu budżetowego. Od 1 stycznia 2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej działa w formie jednostki budżetowej w oparciu o statut nadany uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXXI/243/2016 z dn. 18 listopada 2016r.
 
Zakład nie posiada osobowości prawnej, jest jednostką organizacyjną gminy
i działa w jej imieniu. Składniki majątkowe, którymi dysponuje stanowią majątek gminy, oddany Zakładowi w trwały zarząd.
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy. Rozlicza się całością dochodów i wydatków z budżetem gminy.
  
                               
ZAKRES DZIAŁANIA
 
Celem działalności Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Ogrodzieniec w zakresie:
 
·        dostawy i sprzedaży wody pitnej,
·        eksploatacji gminnych ujęć wody i sieci wodociągowych,
·        odprowadzania ścieków,
·        eksploatacji oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu,
·        utrzymania cmentarzy komunalnych w Ogrodzieńcu i w Ryczowie,
·        utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
·        bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym zimowego utrzymania dróg,
·        utrzymania zieleni miejskiej, parków, terenów rekreacyjnych.

 

O Nas

zdjęć w galerii: 6
przejdź do galerii
Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

Aby wyprodukować 1 tonę papieru trzeba ściąć średnio 17 drzew.

dalej
Ilość zdjęć: 32
dalej
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu