Strona główna BIP
piątek, 10 lipca 2020 r.
imieniny obchodzą: Filip, Witalis

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o wypełnienie formularza zapytaniowego.

Publiczne drogi gminne

Strona główna » Działalność » Usługi komunalne na rzecz gminy » Publiczne drogi gminne

wielkość tekstu:A | A | A

 

I.  PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA
 
·         Uchwała nr XIII/100/2015 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 25 sierpnia 2015r w sprawie utworzenia „Regulaminu 
          utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec”
·         Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( Dz. U. z 2017r poz. 2222).
 
 
 

II.     ZADANIA DO WYKONANIA PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
PRZY UTRZYMANIU DRÓG GMINNYCH
 
a) zakład jest odpowiedzialny za prowadzenie „akcji zima” w imieniu gminy,
 
b) wykonuje zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych:
 
- utwardzanie i reperacja nawierzchni dróg gminnych,
- utrzymanie chodników: odśnieżanie, posypywanie piaskiem, zamiatanie, oczyszczanie krawężników z darni, odchwaszczanie,
- koszenie poboczy dróg gminnych,
- czyszczenie korytek odwadniających z namułu i piasku,
- obcinanie pielęgnacyjne przydrożnych krzewów i drzew,
- wykonywanie i naprawa tablic informacyjnych
- naprawa i uzupełnianie pionowego i poziomego oznakowania dróg,
- odnawianie barierek wzdłuż ciągów pieszych.
 
 
III.    ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
 
 
            Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu informuje, że zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie 2017/2018 zajmować będzie się Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowo-Handlowo-Drogowe “URBIT” – Bogusław Bugaj ; Lgota Murowana 29c , 42-425 Kroczyce.
 
Odpowiedzialnym za prowadzenie „akcji zima” ze strony wykonawcy jest Marek Welon,    tel.797011528
 
Uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg prosimy zgłaszać do Zakładu Gospodarki Komunalnej tel. 0326732081 (w dni robocze w godz. od. 6.00 do 14.00)
 
Zwalczanie śliskości pośniegowej na drogach gminnych odbywać się będzie w miejscach niebezpiecznych tj. przystanki PKS, skrzyżowania, niebezpieczne łuki, wzniesienia, okolice szkół, a w przypadku wystąpienia gołoledzi na całej długości dróg. Śnieg usuwany będzie nie tylko z ulic, ale także z parkingów i innych miejsc użyteczności publicznej. Wykonają to pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej.
 
Drogi wojewódzkie i powiatowe   na terenie gminy będą utrzymywane w III i IV standarcie zimowego utrzymania dróg, które będzie obsługiwał Powiatowy   Zarząd   Dróg w Zawierciu - Obwód Drogowy w Kądzielowie tel. 032 67 21 909.
 
 
Wszystkim mieszkańcom gminy przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Ogrodzieniec mają obowiązek oczyszczania ze śniegu, błota , lodu oraz innych zanieczyszczeń chodników bezpośrednio przylegających do nieruchomości, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. Powyższy obowiązek spoczywa na właścicielach nieruchomości, bez względu na to, czy nieruchomość ma charakter zabudowany czy nie. Właściciele budynków mają obowiązek usuwania sopli i nawisów śniegu z dachu, stwarzających zagrożenie dla przechodniów.
 
 
Jednocześnie przypominamy o stosowaniu się do poniższych zaleceń:
·         nie należy wyrzucać śniegu na jezdnię. Właściciele posesji w ten sposób oczyszczają wjazdy. Na jezdni pod grubą warstwą śniegu i błota często znajduje się lód. Każdy przejazd po takim podłożu grozi niebezpieczeństwem
·          po opadach śniegu nie należy parkować na ulicach. Utrudnia, a nawet uniemożliwia to w wielu przypadkach odśnieżanie, zwłaszcza wąskich ulic.
 

 

 

Usługi na rzecz gminy

zdjęć w galerii: 19
przejdź do galerii
Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

Jeden obywatel w Polsce wyrzuca na śmietnik średnio 272 kg śmieci rocznie.

dalej
Ilość zdjęć: 32
dalej
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu